08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Danh sách ủng hộ quỹ từ thiện & hoạt động 2015

Thu Pham

Người đồng sáng lập Diễn đàn tuvanhiv.vn
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Chào các thành viên và khách viếng thăm tuvanhiv.vn!

Được sự uỷ quyền của Bác sĩ Bình về việc đại diện tài khoản ATM của tuvanhiv.vn sau khi Smod Hải Dương từ chối đảm nhận thủ quỹ. Nay tôi lập topic này để cập nhật danh sách các bạn đã và sẽ ủng hộ quỹ từ thiện và hoạt động của tuvanhiv.vn. Tôi xin phép được cập nhật lại danh sách chi tiết số quỹ của Hải Dương chuyển qua và tiếp tục cập nhật mới vào khung dưới đây.

Thay mặt tuvanhiv.vn tôi xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, cách thành viên đã và sẽ ủng hộ quỹ giúp đỡ những bệnh nhân AIDS nghèo, trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn và một số hoạt động khác của tuvanhiv.vn. Mọi sự ủng hộ của quý vị xin chuyển vào tài khoản tuvanhiv.vn và ghi rõ mục đích ủng hộ của mình như: 1/. Góp quỹ từ thiện. 2/. Góp quỹ hoạt động. 3/. Giúp trực tiếp một cá nhân nào đó. Thay mặt Ban Quản trị tuvanhiv.vn, tôi chân thành cảm ơn quý vị!



Bạn cũng có thể ủng hộ thông qua tài khoản Hotline của Bác sĩ Bình:
HƯỚNG DẪN ỦNG HỘ CHUYỂN KHOẢN QUA VIETCOMBANK:
Bạn đến ngân hàng hoặc trụ ATM chuyển vào tài khoản sau đây:

  • [*=left]Chủ tài khoản: BÙI THANH BÌNH
    [*=left]Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Bình Tây - Thành phố Hồ Chí Minh
    [*=left]Số tài khoản VND: 0251002717176
    [*=left]Số tài khoản USD: 0251372717178 - Swift code: BFTVVNVX025.
    [*=left]Nội dung chuyển khoản ghi rõ: "Tên hoặc nick _ Ủng hộ từ thiện hoặc Ủng hộ hoạt động"
Lưu ý: Sau khi chuyển phí ủng hộ từ 1 - 3 ngày nếu bạn không thấy cập nhật vào danh sách vui lòng gọi Admin Thu Pham kiểm tra.



CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN & HOẠT ĐỘNG TUVANHIV.VN


[TBODY][TR][TD="align: center"]
Ngày nhận
[/TD][TD="align: center"]
Nick hoặc tên
[/TD][TD="align: center"]
Số tiền
[/TD][TD="align: center"]
Mục đích ủng hộ hoặc ghi chú
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
19/3/2015​
[/TD][TD="align: center"]
ngaymoi123​
[/TD][TD="align: center"]
200.000
[/TD]
[TD][/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
19/3/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Hlhv​
[/TD][TD="align: center"]
200.000
[/TD]
[TD][/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
02/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
NamThanh
[/TD][TD="align: center"]
200.000
[/TD]
[TD]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
03/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
vuisong​
[/TD][TD="align: center"]
300.000
[/TD]
[TD][/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
03/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
bboyantoine​
[/TD][TD="align: center"]
500.000
[/TD]
[TD]
Góp quỹ hoạt động
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
06/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Phan Phan
[/TD][TD="align: center"]
500.000
[/TD]
[TD]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
08/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Never_give_up​
[/TD][TD="align: center"]
200.000
[/TD]
[TD]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
09/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
CẦU AN​
[/TD][TD="align: center"]
300.000
[/TD]
[TD][/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
11/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bác sĩ Bình
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000
[/TD]
[TD]
Góp quỹ từ thiện
(Từ thù lao BS tư vấn qua điện thoại)
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
13/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Thành
(Nghệ An)​
[/TD]
[TD="align: center"]
200.000
[/TD]
[TD][/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
22/4/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Kaka​
[/TD][TD="align: center"]
200.000
[/TD]
[TD]
Góp quỹ hoạt động
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
Tổng kết
[/TD][TD="align: center"]
đến 01/5/2015
[/TD][TD="align: center"]
3.800.000
[/TD][TD="align: center"]
Tiếp nhận từ Hải Dương chuyển qua
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
07/5/2015​
[/TD][TD="align: center"]
pray​
[/TD][TD="align: center"]
150.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ hoạt động
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
12/5/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bác sĩ Bình
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000
[/TD][TD="align: center"]
Giúp đỡ thành viên: motminh
(Từ thù lao BS tư vấn qua điện thoại)
http://tuvanhiv.vn/threads/1145-Em-...bi-HIV-can-ban-chia-se.html?highlight=motminh
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
19/5/2015​
[/TD][TD="align: center"]
nhớ​
[/TD][TD="align: center"]
200.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
20/5/2015​
[/TD][TD="align: center"]
ngaymoi123​
[/TD][TD="align: center"]
100.000
[/TD][TD="align: center"][/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
31/5/2015​
[/TD][TD="align: center"]
lay troi lay phat​
[/TD][TD="align: center"]
200.000
[/TD][TD="align: center"]
Thăm và tặng trực tiếp cho Bé Long An​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
31/5/2015​
[/TD][TD="align: center"]
blue sky​
[/TD][TD="align: center"]
2 thùng sữa
[/TD][TD="align: center"]
Thăm và tặng trực tiếp cho Bé Long An​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
12/6/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Thành
Nghệ An​
[/TD]
[TD="align: center"]
400.000​
[/TD][TD="align: center"][/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
30/6/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Dũng
Tư vấn Hotline​
[/TD]
[TD="align: center"]
500.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
05/7/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Tuấn Anh
[/TD][TD="align: center"]
100.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện từ quà thưởng Admin​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
06/7/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Hoàng Minh
[/TD][TD="align: center"]
100.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện từ quà thưởng Admin​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
06/7/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Đông Hoàng
[/TD][TD="align: center"]
100.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện từ quà thưởng Admin​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
06/7/2015​
[/TD][TD="align: center"]
khoinguyen
[/TD][TD="align: center"]
100.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện từ quà thưởng Admin​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
07/7/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Y sĩ Nhung
[/TD][TD="align: center"]
100.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện từ quà thưởng Admin​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Quỹ diễn đàn
[/TD][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Đã tặng bạn motminh: 1.000.000 đồng​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Tổng kết đến​
[/TD][TD="align: center"]
18/7/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Đã tặng Bé Long An: 1.500.000 đồng
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Tồn quỹ từ thiện: 3.100.000 đồng
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Tồn quỹ hoạt động: 850.000 đồng​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Tồn giúp Bé Long An: 400.000 đồng​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
23/7/2015​
[/TD][TD="align: center"][/TD][TD="align: center"]
700.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
26/7/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Giấu tên
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
03/8/2015​
[/TD][TD="align: center"][/TD][TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
07/8/2015​
[/TD][TD="align: center"]
quen_di_noi_buon​
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ hoạt động​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
15/8/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Tiến Lộc​
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
15/8/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Tiến Lộc​
[/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
25/8/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Ngọc Tú
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ hoạt động 400k
Cúng viếng cha Bé Long An 100k​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
25/8/2015​
[/TD][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Chi ra
1.500.000​
[/TD]
[TD="align: center"]
Trích quỹ 1.500.000 đồng cúng viếng cha của Bé Long An​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
01/9/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Đoàn Thị Hảo
tại TP.HCM​
[/TD]
[TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ hoạt động​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
08/9/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bác sĩ Bình
[/TD][TD="align: center"]
150.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện
Giá trị USB 3G đấu giá từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
09/9/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Vinh Quang
[/TD][TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ hoạt động​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
10/10/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Duy Anh
[/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
12/10/2015​
[/TD][TD="align: center"][/TD][TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
28/10/2015​
[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
100k Góp quỹ từ thiện
100k Góp quỹ hoạt động​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
07/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Duy Anh
[/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện (lần 2)​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
08/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Tổng kết quỹ
tồn đến 08/11
[/TD]
[TD="align: center"]
đã trừ các mục chi​
[/TD][TD="align: center"]
Quỹ từ thiện: 5.850.000
Quỹ hoạt động: 2.550.000
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
11/11/2015​
[/TD][TD="align: center"][/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện (lần 2)
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
12/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Thu Pham
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
13/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Nguyên Khang
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
13/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Duy Anh
[/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
13/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bietsai​
[/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
13/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
lonelywalker​
[/TD][TD="align: center"]
100.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
13/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
trantien89​
[/TD][TD="align: center"]
50.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
14/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bác sĩ Bình
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
16/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
dungtuyetvong​
[/TD][TD="align: center"]
2.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 trực tiếp​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
19/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
votinhlandan​
[/TD][TD="align: center"]
2.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15 1 triệu (tồn)
Tài trợ offline 19/11/2015: 1 triệu​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
19/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Trọng Nhân
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Tài trợ offline 19/11/2015​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
19/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bác sĩ Bình
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Tài trợ offline 19/11/2015​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
19/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Thu Pham
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Tài trợ offline 19/11/2015​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
20/11/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Minh Thuận
[/TD][TD="align: center"]
2.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
1000.000 Góp quỹ từ thiện
1000.000 Góp quỹ hoạt động
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
Đã tặng​
[/TD][TD="align: center"]
blue sky​
[/TD][TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ bạn vodanh15​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
03/12/2015​
[/TD][TD="align: center"]
lavie_dungdung​
[/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
16/12/2015​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn tư vấn Hotline​
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ quỹ hoạt động
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
18/12/2015​
[/TD][TD="align: center"]
vô danh​
[/TD][TD="align: center"]
300.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Sự cố Hosting
20/12 - 05/01​
[/TD]
[TD="align: center"]
???​
[/TD][TD="align: center"]
(Đã đối chiếu lịch sử giao dịch VCB cập nhật chữ xanh lá bên dưới)​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
15/01/2016​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn được BS Bình tư vấn điện thoại
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ đợt từ thiện cuối năm
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
22/01/2016​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn cùng quê BS. Bình​
[/TD][TD="align: center"]
5.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Tài trợ thuê xe Du lịch offline diễn đàn tại Phan Thiết​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
22/01/2016​
[/TD][TD="align: center"]
tinhvan​
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ hoạt động diễn đàn
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Cập nhật VCB
[/TD][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Từ 20/12 - 05/01 có 3 giao dịch
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
21/12/2015
[/TD][TD="align: center"]
Bạn cùng quê BS. Bình
[/TD][TD="align: center"]
2.000.000
[/TD][TD="align: center"]
Tài trợ offline 1 triệu đồng
Góp quỹ từ thiện 1 triệu đồng
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
28/12/2015
[/TD][TD="align: center"]
phiatruoclabautroi
[/TD][TD="align: center"]
500.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
04/01/2016
[/TD][TD="align: center"]
trần văn minh
[/TD][TD="align: center"]
500.000
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
30/01/2016​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Duy (tư vấn Hotline)​
[/TD][TD="align: center"]
2.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ hoạt động 1 triệu đồng
Góp quỹ từ thiện 1 triệu đồng
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
03/02/2016​
[/TD][TD="align: center"]
Minh Thuận
[/TD][TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Góp quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
04/02/2016​
[/TD][TD="align: center"]
A Xíu​
[/TD][TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
Tặng trực tiếp bạn baohieuchame​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
04/02/2016​
[/TD][TD="align: center"]
luonvungtin​
[/TD][TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
Tặng trực tiếp bạn baohieuchame​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
04/02/2016​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Duy (tư vấn Hotline)​
[/TD][TD="align: center"]
200.000​
[/TD][TD="align: center"]
Tặng trực tiếp bạn baohieuchame​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
04/02/2016​
[/TD][TD="align: center"]
1 bạn làm việc tại CamPuChia​
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ quỹ từ thiện
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
04/02/2016​
[/TD][TD="align: center"]
Bạn Nguyễn Tấn Tài
Cần Thơ​
[/TD]
[TD="align: center"]
500.000​
[/TD][TD="align: center"]
Ủng hộ quỹ hoạt động
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
04/02/2016​
[/TD][TD="align: center"]
Nguyễn Thanh
[/TD][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
3 chiếc áo mới tặng bạn baohieuchame​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
07/02/2016
(29 Tết)
[/TD]
[TD="align: center"]
Tổng kết quỹ đến ngày 07/02/2017
[/TD][TD="align: center"]
Bao gồm quỹ tồn 08/11/15
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Quỹ từ thiện thu
[/TD][TD="align: center"]
13.250.000
[/TD][TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Đã chi​
[/TD][TD="align: center"]
9.100.000
[/TD][TD]Ủng hộ phòng khám từ thiện Mai Khôi: 2.000.000. Topic: http://tuvanhiv.vn/threads/6791-Hinh-kham-benh-HIV-va-ung-ho-tu-thien-tai-TPHCM.html

Mua quà và tiền mặt cho bệnh nhân nghèo và trẻ mồ côi: 6.600.000. Topic: http://tuvanhiv.vn/threads/6907-Anh-BQT-tuvanhivvn-kham-benh-va-tang-qua-Tet-2016.html

Tặng quà Tết kèm tiền mặt cho thành viên baohieuchame: 500.000. Topic: http://tuvanhiv.vn/threads/6943-Chu...n-Benh-Nhiet-Doi-TPHCM.html?p=71765#post71765[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Quỹ từ thiện còn​
[/TD][TD="align: center"]
4.150.000
[/TD][TD="align: center"]
Chi phí offline Biển mùng 6-7 Tết cho thành viên có HIV​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Quỹ hoạt động còn
[/TD][TD="align: center"]
6.550.000
[/TD][TD="align: center"]
Chi hết cho offline Biển mùng 6-7 Tết để giao lưu và chia sẻ​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Tổng cộng 2 quỹ:​
[/TD][TD="align: center"]
10.700.000
[/TD][TD="align: center"]
Thành viên có HIV dự offline Biển mùng 6-7 Tết miễn phí
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Tài trợ xe Offline Biển
[/TD][TD="align: center"]
6.000.000
[/TD][TD="align: center"]
Chi tiền xe offline Biển mùng 6-7​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
Ủng hộ vodanh15
[/TD][TD="align: center"]
1.000.000
[/TD][TD="align: center"]
Tặng trực tiếp cho bạn vodanh15​
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
ĐÓNG QUỸ 2015
[/TD][TD="align: center"]
NGƯNG TIẾP NHẬN ỦNG HỘ
[/TD][TD="align: center"]
BAN QUẢN TRỊ
[/TD][TD="align: center"]
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR]
[TR][TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD][/TR][/TBODY]​
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Thu Pham

Thu Pham

Người đồng sáng lập Diễn đàn tuvanhiv.vn
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Bác sĩ Bình có nhận mã thẻ cào 200k của thành viên: nhớ. Tôi sẽ thay bằng tiền 200k để ủng hộ quỹ từ thiện. Cảm ơn em. Nhưng sau này BQT không nhận của thành viên khác theo hình thức này nhé. :p
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: Thông báo trao quà cho bé Long An ngày 31/5/20

Hôm nay ngày 31/5/2015, Đại diện Ban Quản Trị tuvanhiv.vn gồm Admin Bác sĩ Bình, Admin Thu Pham, Smod Hồng Hân, Mod ThanhTungFI, Thành viên danh dự blue sky... cùng một số thành viên khác đã đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Thừa trao toàn bộ số tiền ủng hộ của các bạn cho Bé Long An tổng cộng là 1.500.000 đồng tiền mặt và 2 thùng sữa trị giá 500.000 đồng. Tổng số tiền và quà là 2.000.000 đồng.

Đại diện nhóm, Mod: ThanhTungFI đã trao toàn bộ số tiền và quà cho bé, đồng thời chúc cha mẹ bé có nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi bé đến ngày trưởng thành. Mẹ bé xúc động trước sự quan tâm của tuvanhiv.vn dành cho bé và hứa cố gắng uống ARV tốt để giữ sức khỏe mà sống lâu hơn nuôi cho bé đến ngày khôn lớn. Hiện tại, CD4 của cha và mẹ bé đã trên 500 và đang tiếp tục đi làm thuê để nuôi bé cùng gia đình. Bé hiện nay đang phát triển tốt, bụ bẩm và rất xinh gái. :DMẹ bé gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, thành viên hảo tâm đã không quản đường xá xa xôi đến thăm và tặng quà.

Sau khi tặng quà xong, nhóm có cuộc họp mặt rút kinh nghiệm tại quán cà phê và cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện Thủ Thừa đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chia tay với Bác sĩ Đoàn Hoàng Văn - Giám đốc Bệnh viện Thủ Thừa, nhóm đi ăn hủ tiếu chay vỉa hè và giải tán :). Mệt và đói bụng nhưng cảm thấy chuyến đi đầy ý nghĩa. Sau đây là vài hình ảnh qua buổi thăm bé. :)






Một số thành viên khác xin giấu mặt nên không lên hình :p
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 400.000 đồng của bạn Thành (quê Nghệ An) gửi tặng Bé Long An. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Khi nào có dịp sẽ trao lại cho bé. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 500.000 đồng của bạn Dũng (một thành viên đang được Bác sĩ Bình tư vấn qua Hotline) chuyển vào góp quỹ từ thiện tuvanhiv.vn. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Khi nào có đợt thăm hỏi từ thiện sẽ sử dụng. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Gửi Smod Tuấn Anh, Hoàng Minh, Đông Hoàng, khoinguyen, Y sĩ Nhung!

Bác sĩ đã cập nhật danh sách các em ủng hộ quỹ từ thiện 100k từ phần thưởng Admin tặng kèm danh hiệu "Điều Hành Chung Nhiệt Tình" :D vào khung phía trên. Cảm ơn các em nhiều nhé :48:
 

Y sĩ Nhung

Phòng khám Xét nghiệm
Phòng khám Xét nghiệm Y khoa
Gửi Smod Tuấn Anh, Hoàng Minh, Đông Hoàng, khoinguyen, Y sĩ Nhung!

Bác sĩ đã cập nhật danh sách các em ủng hộ quỹ từ thiện 100k từ phần thưởng Admin tặng kèm danh hiệu "Điều Hành Chung Nhiệt Tình" :D vào khung phía trên. Cảm ơn các em nhiều nhé :48:
Phần thưởng em xin ủng hộ quỹ từ thiện anh nhé. Tấm lòng của anh đối với các em các em xin ghi nhận và sẽ tiếp tục ủng hộ, góp sức cùng anh. Cảm ơn sếp
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 700.000 đồng của thành viên vữngtin *VIP (một thành viên đang được Bác sĩ Bình tư vấn qua Hotline) chuyển vào góp quỹ từ thiện tuvanhiv.vn. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Khi nào có đợt thăm hỏi từ thiện sẽ sử dụng. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 1.000.000 đồng của thành viên (giấu tên) chuyển vào góp quỹ từ thiện tuvanhiv.vn. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Khi nào có đợt thăm hỏi từ thiện sẽ sử dụng. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 200.000 đồng của thành viên Wind *VIP chuyển vào góp quỹ từ thiện tuvanhiv.vn. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Khi nào có đợt thăm hỏi từ thiện sẽ sử dụng. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, Bác sĩ Bình nhận được thông báo từ thành viên: quen_di_noi_buon có chuyển phí ủng hộ quỹ hoạt động 500.000 đồng hôm 18/6/2015. Do thành viên không gọi Admin Thu Pham kiểm tra cập nhật thông tin nên chưa xuất hiện trên danh sách. Tài khoản VietinBank của tuvanhiv.vn do Thu Pham đại diện không có đăng ký báo tin nhắn biến động số dư qua di động. Vì vậy sau khi chuyển thành công các bạn vui lòng gọi cho Thu Pham để cập nhật thông tin kịp thời nhé. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên và Thu Pham sẽ kiểm tra tài khoản sau. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé :D
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Thu Pham

Thu Pham

Người đồng sáng lập Diễn đàn tuvanhiv.vn
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay Thu Pham kiểm tra tài khoản thấy bạn Tiến Lộc ủng hộ quỹ từ thiện 2 lần như sau, Thu Pham đã cập nhật lên danh sách trện:

Bạn Tiến Lộc: 500.000 đồng (lần 1)
Bạn Tiến Lộc: 300.000 đồng. (lần 2)

Xin cảm ơn tấm lòng của bạn :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 500.000 đồng của Mod Ngọc Tú chuyển vào góp quỹ hoạt động 400.000 đồng, gửi cúng viếng cha của bé Long An vừa từ trần do AIDS 100.000 đồng. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Cảm ơn tấm lòng của Mod Ngọc Tú nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 500.000 đồng ủng hộ quỹ hoạt động của bạn Đoàn Thị Hảo, sống tại TP.HCM. Mặc dù bạn không phải thành viên nhưng có xem qua diễn đàn và nhận thấy hoạt động này của bác sĩ và Ban quản trị có ích cho mọi người nên muốn ủng hộ hoạt động của diễn đàn ngày càng phát triển hơn nữa. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Cảm ơn tấm lòng của bạn Đoàn Thị Hảo, sống tại TP.HCM nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 200.000 đồng của Mod Vinh Quang chuyển vào góp quỹ hoạt động. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Cảm ơn tấm lòng của Mod Vinh Quang nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 300.000 đồng của Quản trị viên Duy Anh chuyển vào góp quỹ từ thiện. Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Cảm ơn tấm lòng của Duy Anh nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm qua, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 200.000 đồng của thành viên Bietsai chuyển vào góp quỹ từ thiện tuvanhiv.vn. Do hôm qua trang web đang nâng cấp không vào được nên Bác sĩ vừa cập nhật vào danh sách phía trên. Khi nào có đợt thăm hỏi từ thiện sẽ sử dụng. Cảm ơn tấm lòng của bạn Bietsai nhé :D
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Bác sĩ vừa kiểm tra tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 200.000 đồng của thành viên miracle89 chuyển vào góp quỹ từ thiện tuvanhiv.vn 100k và quỹ hoạt động 100k. Do dịch vụ báo tin vào điện thoại ngân hàng trong ngày 28/10 không báo vào điện thoại nên Bác sĩ vừa cập nhật vào danh sách phía trên. Khi nào có đợt thăm hỏi từ thiện và hoạt động diễn đàn sẽ sử dụng. Cảm ơn tấm lòng của bạn miracle89 nhé :D


 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Hôm nay, tài khoản Vietcombank của Bác sĩ Bình nhận 300.000 đồng của Quản trị viên Duy Anh chuyển vào góp quỹ từ thiện (lần 2). Bác sĩ đã cập nhật vào danh sách phía trên. Cảm ơn tấm lòng của Duy Anh nhé :D
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top