08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Cấu trúc HIV và vòng đời

Thu Pham

Người đồng sáng lập Diễn đàn tuvanhiv.vn
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
HIV là viết tắt của Human Immunodeficiency Virus . Giống như tất cả virus, HIV không thể phát triển hoặc tái sản xuất ngày của riêng mình. Để làm bản sao mới của bản thân nó phải lây nhiễm các tế bào của một sinh vật sống.

Cấu trúc của HIV

Những gì HIV như thế nào?

Bên ngoài của một tế bào của con người, HIV tồn tại các hạt như khoảng cầu (đôi khi được gọi là virion). Bề mặt của mỗi hạt được gắn với rất nhiều gai nhỏ.
Một hạt HIV là khoảng 100-150 tỷ mét đường kính. Đó là về giống như:

  • 0,1 micron
  • 4/1000000 của một inch
  • 1/20 chiều dài của một loại vi khuẩn E. coli
  • 1/70 đường kính của một con người CD4 + tế bào máu trắng.
Không giống như hầu hết các vi khuẩn, các hạt HIV là quá nhỏ để được nhìn thấy qua kính hiển vi thông thường. Tuy nhiên, họ có thể thấy rõ bằng kính hiển vi điện tử.
Hạt HIV bao quanh mình với một chiếc áo khoác của chất béo được gọi là vỏ virus (hoặc màng). Quy hoạch từ này là khoảng 72 gai nhỏ, được hình thành từ các protein gp120 và gp41. Ngay dưới vỏ của virus là một lớp được gọi là ma trận , được làm từ các protein p17.
Các virus lõi (hoặc capsid) thường là đạn hình và được làm từ các protein p24. Bên trong lõi ba enzyme cần thiết để nhân rộng HIV được gọi là sao chép ngược, integrase và protease. Cũng được tổ chức trong cốt lõi là vật liệu di truyền của HIV, trong đó bao gồm hai sợi giống hệt nhau của RNA .
http://www.avert.org/sites/default/files/image/4460/4460-structure-HIV-615x300.jpg
Cấu trúc của HIV được tạo thành một phong bì virus và cốt lõi của virus.

RNA là gì?
HIV thuộc về một lớp học đặc biệt của virus được gọi là retrovirus . Trong lớp này, HIV được đặt trong nhóm của lentivirus . Lentivirus khác bao gồm SIV, FIV, Visna và CAEV, gây bệnh ở khỉ, mèo, cừu và dê. Hầu như tất cả các sinh vật, bao gồm hầu hết các virus, lưu trữ vật liệu di truyền trên sợi dài của DNA. Retrovirus là ngoại lệ bởi vì gen của họ được cấu tạo của RNA (ribonucleic acid).
RNA có cấu trúc rất giống với DNA. Tuy nhiên, sự khác biệt nhỏ giữa hai phân tử có nghĩa là quá trình sao chép HIV là một chút phức tạp hơn so với hầu hết các virus khác.

Bao nhiêu gen không có HIV?
HIV chỉ có chín gen (so với hơn 500 gen trong một loại vi khuẩn, và xung quanh 20.000-25.000 trong một con người). Ba trong số các gen HIV, được gọi là gag, pol và env, chứa các thông tin cần thiết để tạo ra các protein cấu trúc của các hạt virus mới. Sáu gen khác, được gọi là tat, rev, nef, vif, Vpr và vpu, quy định các protein kiểm soát khả năng lây nhiễm HIV nhiễm vào một tế bào, sản xuất bản sao mới của virus, hoặc gây bệnh.
Ở hai đầu của mỗi sợi RNA là một chuỗi được gọi là thiết bị đầu cuối lặp lại dài, giúp kiểm soát sự sao chép HIV.

Chu kỳ sống HIV

Cấu trúc HIV và vòng đời
HIV là viết tắt của Human Immunodeficiency Virus . Giống như tất cả virus, HIV không thể phát triển hoặc tái sản xuất ngày của riêng mình. Để làm bản sao mới của bản thân nó phải lây nhiễm các tế bào của một sinh vật sống.

Cấu trúc của HIV
Những gì HIV như thế nào?
Bên ngoài của một tế bào của con người, HIV tồn tại các hạt như khoảng cầu (đôi khi được gọi là virion). Bề mặt của mỗi hạt được gắn với rất nhiều gai nhỏ.
Một hạt HIV là khoảng 100-150 tỷ mét đường kính. Đó là về giống như:

  • 0,1 micron
  • 4/1000000 của một inch
  • 1/20 chiều dài của một loại vi khuẩn E. coli
  • 1/70 đường kính của một con người CD4 + tế bào máu trắng.
Không giống như hầu hết các vi khuẩn, các hạt HIV là quá nhỏ để được nhìn thấy qua kính hiển vi thông thường. Tuy nhiên, họ có thể thấy rõ bằng kính hiển vi điện tử.
Hạt HIV bao quanh mình với một chiếc áo khoác của chất béo được gọi là vỏ virus (hoặc màng). Quy hoạch từ này là khoảng 72 gai nhỏ, được hình thành từ các protein gp120 và gp41. Ngay dưới vỏ của virus là một lớp được gọi là ma trận , được làm từ các protein p17.
Các virus lõi (hoặc capsid) thường là đạn hình và được làm từ các protein p24. Bên trong lõi ba enzyme cần thiết để nhân rộng HIV được gọi là sao chép ngược, integrase và protease. Cũng được tổ chức trong cốt lõi là vật liệu di truyền của HIV, trong đó bao gồm hai sợi giống hệt nhau của RNA .
http://www.avert.org/sites/default/files/image/4460/4460-structure-HIV-615x300.jpg
Cấu trúc của HIV được tạo thành một phong bì virus và cốt lõi của virus.

RNA là gì?
HIV thuộc về một lớp học đặc biệt của virus được gọi là retrovirus . Trong lớp này, HIV được đặt trong nhóm của lentivirus . Lentivirus khác bao gồm SIV, FIV, Visna và CAEV, gây bệnh ở khỉ, mèo, cừu và dê. Hầu như tất cả các sinh vật, bao gồm hầu hết các virus, lưu trữ vật liệu di truyền trên sợi dài của DNA. Retrovirus là ngoại lệ bởi vì gen của họ được cấu tạo của RNA (ribonucleic acid).
RNA có cấu trúc rất giống với DNA. Tuy nhiên, sự khác biệt nhỏ giữa hai phân tử có nghĩa là quá trình sao chép HIV là một chút phức tạp hơn so với hầu hết các virus khác.

Bao nhiêu gen không có HIV?
HIV chỉ có chín gen (so với hơn 500 gen trong một loại vi khuẩn, và xung quanh 20.000-25.000 trong một con người). Ba trong số các gen HIV, được gọi là gag, pol và env, chứa các thông tin cần thiết để tạo ra các protein cấu trúc của các hạt virus mới. Sáu gen khác, được gọi là tat, rev, nef, vif, Vpr và vpu, quy định các protein kiểm soát khả năng lây nhiễm HIV nhiễm vào một tế bào, sản xuất bản sao mới của virus, hoặc gây bệnh.
Ở hai đầu của mỗi sợi RNA là một chuỗi được gọi là thiết bị đầu cuối lặp lại dài, giúp kiểm soát sự sao chép HIV.

Chu kỳ sống HIV
Nhập
HIV chỉ có thể tái tạo (làm bản sao mới của chính nó) bên trong các tế bào của con người. Quá trình này thường bắt đầu khi một hạt virus đâm sầm vào một tế bào mang trên bề mặt của nó một loại protein đặc biệt gọi là CD4. Các gai trên bề mặt của các hạt virus dính vào các tế bào CD4 và cho phép vỏ của virus để cầu chì với màng tế bào. Các nội dung của các hạt HIV được phát hành sau đó vào trong tế bào, để lại đằng sau phong bì.
Quan trọng hơn, HIV lây nhiễm các tế bào (tế bào T hỗ trợ) đã hình thành hệ thống miễn dịch của cơ thể. Như HIV lây nhiễm các tế bào nhiều hơn, hệ thống miễn dịch trở nên yếu hơn - điều này được gọi là AIDS . điều trị HIV bảo vệ các tế bào và do đó giữ cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ - phòng chống AIDS .
Các loại thuốc điều trị HIV có thể ngăn chặn một phần của quá trình này được gọi là Fusion hoặc nhập các chất ức chế .

Transcription ngược lại và hội nhập
Một khi bên trong tế bào, enzyme sao chép ngược HIV chuyển đổi các RNA của virus vào DNA, đó là tương thích với vật liệu di truyền của con người. DNA này được vận chuyển đến nhân tế bào, nơi nó được ghép vào DNA của con người bằng các enzyme integrase HIV. Sau khi tích hợp, HIV DNA được gọi là provirus. Đó là vào thời điểm này mà HIV ảnh hưởng đến các tế bào trong một cách như vậy, mà nó bắt đầu chết -. Làm suy yếu hệ thống miễn dịch 1
Các loại thuốc điều trị HIV có thể ngăn chặn một phần của quá trình này được gọi là NRTI , NNRTI và Integrase ức chế .

Phiên mã và dịch
Provirus HIV có thể nằm im trong một tế bào trong một thời gian dài. Nhưng khi các tế bào trở nên được kích hoạt, nó xử lý các gen HIV theo cách tương tự như gen của con người. Đầu tiên nó chuyển đổi chúng thành RNA thông tin (sử dụng các enzyme của con người). Sau đó, ARN thông tin được vận chuyển bên ngoài hạt nhân, và được sử dụng như là một kế hoạch chi tiết để sản xuất các protein HIV mới và các enzym.
Lắp ráp, vừa chớm nở và trưởng thành

http://www.avert.org/sites/default/files/image/5043/5043-HIV-budding-infected-cell-615x300.jpg
Trong số các sợi RNA được sản xuất bởi các tế bào là bản sao hoàn chỉnh của vật liệu di truyền HIV. Các tập hợp cùng với protein HIV mới được sản xuất và các enzym để tạo thành hạt virus mới. Các hạt HIV sau đó được phát hành hoặc 'nụ' khỏi tế bào. Protease enzyme đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn này của chu kỳ sống HIV bằng cách chặt lên sợi dài của protein thành các phần nhỏ, được sử dụng để xây dựng lõi virus trưởng thành.
Các loại thuốc điều trị HIV có thể ngăn chặn một phần của quá trình này được gọi là chất ức chế protease .
Các hạt HIV mới trưởng thành đã sẵn sàng để lây nhiễm sang tế bào khác và bắt đầu quá trình sao chép trên một lần nữa. Bằng cách này virus nhanh chóng lây lan qua cơ thể con người. Và một khi một người bị nhiễm, họ có thể truyền HIV cho người khác trong chất dịch cơ thể của họ.

Nhập
HIV chỉ có thể tái tạo (làm bản sao mới của chính nó) bên trong các tế bào của con người. Quá trình này thường bắt đầu khi một hạt virus đâm sầm vào một tế bào mang trên bề mặt của nó một loại protein đặc biệt gọi là CD4. Các gai trên bề mặt của các hạt virus dính vào các tế bào CD4 và cho phép vỏ của virus để cầu chì với màng tế bào. Các nội dung của các hạt HIV được phát hành sau đó vào trong tế bào, để lại đằng sau phong bì.
Quan trọng hơn, HIV lây nhiễm các tế bào (tế bào T hỗ trợ) đã hình thành hệ thống miễn dịch của cơ thể. Như HIV lây nhiễm các tế bào nhiều hơn, hệ thống miễn dịch trở nên yếu hơn - điều này được gọi là AIDS . điều trị HIV bảo vệ các tế bào và do đó giữ cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ - phòng chống AIDS .
Các loại thuốc điều trị HIV có thể ngăn chặn một phần của quá trình này được gọi là Fusion hoặc nhập các chất ức chế .

Transcription ngược lại và hội nhập
Một khi bên trong tế bào, enzyme sao chép ngược HIV chuyển đổi các RNA của virus vào DNA, đó là tương thích với vật liệu di truyền của con người. DNA này được vận chuyển đến nhân tế bào, nơi nó được ghép vào DNA của con người bằng các enzyme integrase HIV. Sau khi tích hợp, HIV DNA được gọi là provirus. Đó là vào thời điểm này mà HIV ảnh hưởng đến các tế bào trong một cách như vậy, mà nó bắt đầu chết -. Làm suy yếu hệ thống miễn dịch 1
Các loại thuốc điều trị HIV có thể ngăn chặn một phần của quá trình này được gọi là NRTI , NNRTI và Integrase ức chế .

Phiên mã và dịch
Provirus HIV có thể nằm im trong một tế bào trong một thời gian dài. Nhưng khi các tế bào trở nên được kích hoạt, nó xử lý các gen HIV theo cách tương tự như gen của con người. Đầu tiên nó chuyển đổi chúng thành RNA thông tin (sử dụng các enzyme của con người). Sau đó, ARN thông tin được vận chuyển bên ngoài hạt nhân, và được sử dụng như là một kế hoạch chi tiết để sản xuất các protein HIV mới và các enzym.

Lắp ráp, vừa chớm nở và trưởng thành

http://www.avert.org/sites/default/files/image/5043/5043-HIV-budding-infected-cell-615x300.jpg
Trong số các sợi RNA được sản xuất bởi các tế bào là bản sao hoàn chỉnh của vật liệu di truyền HIV. Các tập hợp cùng với protein HIV mới được sản xuất và các enzym để tạo thành hạt virus mới. Các hạt HIV sau đó được phát hành hoặc 'nụ' khỏi tế bào. Protease enzyme đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn này của chu kỳ sống HIV bằng cách chặt lên sợi dài của protein thành các phần nhỏ, được sử dụng để xây dựng lõi virus trưởng thành.
Các loại thuốc điều trị HIV có thể ngăn chặn một phần của quá trình này được gọi là chất ức chế protease .
Các hạt HIV mới trưởng thành đã sẵn sàng để lây nhiễm sang tế bào khác và bắt đầu quá trình sao chép trên một lần nữa. Bằng cách này virus nhanh chóng lây lan qua cơ thể con người. Và một khi một người bị nhiễm, họ có thể truyền HIV cho người khác trong chất dịch cơ thể của họ.
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top