08.28.98.08.08
Hẹn Khám

mong bác sĩ giúp em ạ

  1. M

    QHTD không an toàn XN HIV combo 6, 13, 17 tuần đều AT

    Chào bác sĩ và các anh chị trong diễn đàn ạ, tình trạng của em là QHTD khg an toàn với GMD , em đã xét nghiệm các móc 6 tuần/13tuần/17tuần ,tất cả em điều dùng XN comBo ag/ab ạ , bác sĩ cho em hỏi là em đã chắc chắn Không nhiễm HIV chưa ạ, có nên XN ở mốc 24tuần(6tháng) không ạ
Top