08.28.98.08.08
Hẹn Khám

hoàng minh

  1. tuantranub

    Cháu có đi xăm hình ở 1 quán lúc xăm họ ko thay kim mới

    chau nam nay 26 tuoi cháu có đi xăm hình ở 1 quán lúc xăm họ k thay kim mới. về nhà lo lắng cháu cháu di xét nghiệm ở viện tiệp sau 22 ngay họ làm xét nghiệm test HIV ab cháu nghĩ đã yên và quan hệ với vk k dùng BCS khi do vk chau dang cho con bu . sau do chau lên các trang diễn đàn cháu dc...
Top