08.28.98.08.08
Hẹn Khám

có

  1. T

    Hiệu quả sử dụng PrEP

    Con chào bác sĩ Bình, các bác sĩ cùng các anh chị quảng trị viên diễn đàn ạ! Con có chồng bị HIV ạ. Con hiện tại xét nghiệm âm tính. Con muốn được an toàn nhưng nhiều khi không thể kiểm soát được các vấn đề về BCS trong quan hệ vợ chồng. Con muốn sử...
Top