08.28.98.08.08
Hẹn Khám

Thành viên BQT

 1. Administrator

  Phụ trách kỹ thuật 31 đến từ SEA
  • Bài viết
   20,033
  • Reaction score
   184
  • Điểm
   63
 2. Bác sĩ Anh

  Thạc sĩ - Bác sĩ - Hỗ trợ tư vấn khu vực Miền Bắc 30
  • Bài viết
   26,645
  • Reaction score
   919
  • Điểm
   113
 3. Bác sĩ Bình

  Chuyên khoa Truyền nhiễm - Chuyên trách HIV 21 năm 45
  • Bài viết
   60,325
  • Reaction score
   13,360
  • Điểm
   2,113
 4. Bác sĩ Chiểu

  Bác sĩ Nội Khoa - BV Nhân Dân 115 đến từ TP.HCM
  • Bài viết
   793
  • Reaction score
   239
  • Điểm
   42
 5. BS.UCARE VIỆT

  Trung tâm Tư vấn UCare Việt 1900.6191
  • Bài viết
   56
  • Reaction score
   28
  • Điểm
   8
 6. Chánh Nghĩa

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng 28 đến từ tphcm
  • Bài viết
   18,225
  • Reaction score
   99
  • Điểm
   48
 7. Chánh Tín

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng 30
  • Bài viết
   18,108
  • Reaction score
   11
  • Điểm
   38
 8. Founder

  Trưởng Ban Quản Trị
  • Bài viết
   30
  • Reaction score
   36
  • Điểm
   8
 9. Hải Dương

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng đến từ Quản trị tình nguyện tuvanhiv.vn
  • Bài viết
   18,511
  • Reaction score
   281
  • Điểm
   83
 10. Hoàng Thịnh

  Đại học Y khoa PNT
  • Bài viết
   26,003
  • Reaction score
   3,107
  • Điểm
   113
 11. HungVuongLab

  Phòng Xét Nghiệm Y Khoa Hùng Vương, TP.HCM 31
  • Bài viết
   33,556
  • Reaction score
   2,695
  • Điểm
   113
 12. Huỳnh Tín

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng 28
  • Bài viết
   18,426
  • Reaction score
   594
  • Điểm
   113
 13. Khải Thiên

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng
  • Bài viết
   541
  • Reaction score
   164
  • Điểm
   43
 14. Lâm Lâm

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí 29
  • Bài viết
   34
  • Reaction score
   25
  • Điểm
   18
 15. Lê Kim Kim

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng 26
  • Bài viết
   18,721
  • Reaction score
   679
  • Điểm
   113
 16. Minh Hải

  Đại Học Y Dược TP.HCM
  • Bài viết
   22,137
  • Reaction score
   87
  • Điểm
   48
 17. Minh Lạc

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng
  • Bài viết
   18,100
  • Reaction score
   7
  • Điểm
   38
 18. Nam Hoàng

  Chia sẻ phòng, chống HIV miễn phí vì cộng đồng
  • Bài viết
   21,051
  • Reaction score
   1,422
  • Điểm
   163
 19. Nghi Ân

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí
  • Bài viết
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 20. Nguyễn Cường

  Tư vấn xét nghiệm HIV - Phòng Khám Hùng Vương
  • Bài viết
   1,843
  • Reaction score
   525
  • Điểm
   113
Top