Thành viên BQT

 1. Administrator

  Kỹ sư phụ trách kỹ thuật - Người tài trợ Hosting 29 đến từ SEA
  • Bài viết
   20,029
  • Cảm ơn
   169
  • Điểm
   63
 2. Bác sĩ Anh

  Thạc sĩ - Bác sĩ - Hỗ trợ tư vấn khu vực Miền Bắc 29
  • Bài viết
   26,365
  • Cảm ơn
   872
  • Điểm
   113
 3. Bác sĩ Bình

  Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm - Chuyên trách HIV 43
  • Bài viết
   54,859
  • Cảm ơn
   11,528
  • Điểm
   2,113
 4. Chánh Nghĩa

  Quản trị viên 26 đến từ tphcm
  • Bài viết
   18,225
  • Cảm ơn
   100
  • Điểm
   48
 5. Founder

  Bác sĩ chuyên gia HIV - Trưởng Ban Quản Trị
  • Bài viết
   31
  • Cảm ơn
   14
  • Điểm
   8
 6. Hải Dương

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí đến từ Quản trị tình nguyện tuvanhiv.vn
  • Bài viết
   18,511
  • Cảm ơn
   266
  • Điểm
   83
 7. Hoàng Thịnh

  Đại học Y khoa PNT
  • Bài viết
   25,971
  • Cảm ơn
   3,082
  • Điểm
   113
 8. HungVuongLab

  Phòng Xét Nghiệm Y Khoa Hùng Vương, TP.HCM 29
  • Bài viết
   28,912
  • Cảm ơn
   1,537
  • Điểm
   113
 9. Huỳnh Tín

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí 26
  • Bài viết
   18,413
  • Cảm ơn
   590
  • Điểm
   113
 10. Khải Thiên

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí
  • Bài viết
   364
  • Cảm ơn
   122
  • Điểm
   43
 11. khoinguyen

  Quản trị viên
  • Bài viết
   18,238
  • Cảm ơn
   49
  • Điểm
   48
 12. Lâm Lâm

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí 27
  • Bài viết
   34
  • Cảm ơn
   25
  • Điểm
   18
 13. Lê Kim Kim

  Quản trị viên 24
  • Bài viết
   18,616
  • Cảm ơn
   634
  • Điểm
   113
 14. Minh Hải

  Đại Học Y Dược TP.HCM
  • Bài viết
   22,137
  • Cảm ơn
   83
  • Điểm
   48
 15. Nam Hoàng

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí
  • Bài viết
   20,961
  • Cảm ơn
   1,405
  • Điểm
   163
 16. Nghi Ân

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí
  • Bài viết
   0
  • Cảm ơn
   0
  • Điểm
   0
 17. Thiên Long

  Quản trị viên 34
  • Bài viết
   18,220
  • Cảm ơn
   221
  • Điểm
   63
 18. Thu Pham

  Đồng sáng lập 26
  • Bài viết
   22,414
  • Cảm ơn
   21
  • Điểm
   38
 19. Tiểu Phàm

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí
  • Bài viết
   18,508
  • Cảm ơn
   306
  • Điểm
   83
 20. Vũ Bảo

  Quản trị viên - Tình nguyện chia sẻ miễn phí 28
  • Bài viết
   18,825
  • Cảm ơn
   655
  • Điểm
   113
Top