Hướng dẫn Quyền quản trị cho các Quản Trị Viên

Nam Trần

Quản trị viên
#1
Nhằm giúp các QTV điều hành diễn đàn tốt hơn diễn đàn đã kích hoạt một vài công cụ quản trị diễn đàn như:

1. Quyền banned - cấm tham gia: nhấp chuột vào nick đó, chọn chữ "ban". Nếu nick đó có đăng bài spam hay quảng cáo, thì nhấp vào nick đó, chọn chữ "spam".

2. Quyền trên chatbox: quyền Sửa - Xoá nội dung không tốt và ban một vài thành viên trên chatbox


3. Quyền quản trị chủ đề
Một lần nữa xin cảm ơn sự đóng góp của các thành viên nhất là ban quản trị đã hỗ trợ giúp diễn đàn lớn mạnh và tiếp xúc với nhiều thành viên hơn.

Bạn còn chưa biết lệnh nào, vui lòng hỏi bên dưới để mình hướng dẫn thêm.