08.28.98.08.08
Hẹn Khám

xét nghiệm determine 1/2 sau 53 ngày

  1. M

    Xét nghiệm Determine 1/2 kết quả âm tính sau 53 ngày chính xác chưa

    Xin chào bác sĩ. Cách nay khoảng 1 tháng mấy tôi có đi hiến máu nhân đạo, khi hiến máu xong, nhân viên hiến máu có cho tôi một miếng băng keo cá nhân còn mới. Khi xé bao bì giấy bên ngoài của miếng băng keo ra, tôi có dùng một tay để giữ đầu của miếng băng keo, còn đầu kia tôi ngậm vào miệng để...
Top