08.28.98.08.08
Hẹn Khám

xét nghiệm 27 ngày

  1. Duoibjmv

    Xét nghiệm 3 lần với 3 biện pháp liệu an toàn với HIV chưa

    Giấy xét nghiệm bệnh viên Nhiệt Đới Tp HCM ghi ARC HIV Ag/Ab Combo có phải xét nghiệm combo ko 27 ngày Âm Tính liệu có an tâm chưa ạ nguy cơ massa
Top