08.28.98.08.08
Hẹn Khám

vết cắt 2mm

  1. D

    Tỉ lệ lây nhiễm HIV qua vết cắt nhỏ 2mm đã bị 2-3 ngày

    Thưa bác sĩ, khoảng 2 tuần trước em có gặp 1 chú bị tai nạn, và đưa chú ấy đi viện. Trước 2-3 ngày đó tay em có bị dao cắt đứt vết thương bé dài 2mm sâu 0,1mm cầm máu bằng bông được 5p thì không chảy nữa và đến hôm nay chỉ còn vết đỏ bên trong vết cắt. Lúc về cháu biết tin chú ấy bị nghiện tiêm...
Top