08.28.98.08.08
Hẹn Khám

vật nhọn

  1. X

    Em lo lắng quá , mọi người cho em xin hỏi về trường hợp vật nhọn này ạ

    Em xin chào anh chị, em có va quẹt trong chỗ làm tại khách sạn của em , chuyện là khách sạn của em có một cái rổ xe ly bẩn của khách đã dùng qua rồi để rửa. Nó giống như một cái rổ xe. Khi bỏ li vào em có lỡ tay bị xước qua ( do rổ xe cũ và có lòi ra chỗ sắc bén , em có chụp hình ở dưới ) ( em...
Top