08.28.98.08.08
Hẹn Khám

uống thuốc phơi nhiễm bị sai sau 7 tuần xn âm tính

  1. T

    Uống thuốc phơi nhiễm bị sai sau 7 tuần xn âm tính

    Khoản 2 tháng trước, em quan hệ tình dục ko an toàn bằng miệng, sau đó em có uống thuốc phơi nhiễm trước 72h, nhưng lại ko tuân thủ qui định uống bị ngưng 2 lần, vào ngày thứ 15 và ngày thứ 23, nhưng sau đó đã uống đủ, sau 1 th áng nguy cơ em sốt chưa hết gần 1 tháng khoản 37.5-3738 đ ộ,trước đó...
Top