08.28.98.08.08
Hẹn Khám

uon van

  1. T

    Giậm đinh trong lớp có bị nhiễm H với nhiễm trùng uốn ván

    Chào các bác sĩ , lúc nay mình có đi học thì lúc ngồi mình có dậm cây đinh, nó giống như cây kim lúc chích vào rồi mình lấy ra . Một lúc sau có tí máu nó rỉ ra mình nhanh chống lấy nước rửa . Bây giờ em về em có bôi thuốc sát trùng. Không biết có nguy cơ bị lấy nhiễm H với bị nhiễm trùng uống...
Top