08.28.98.08.08
Hẹn Khám

tình dục với người nhiễm hiv

  1. T

    HIV 49 ngày sau nguy cơ AT nhưng người yêu dương

    Bs cho con hỏi ạ , con làm xn sau nguy cơ cuối cùng 49 ngày test nhanh anti HIV ở phòng xét nghiệm y khoa sau gần 30p thì con dc kết quả AT , Vì con ở cần thơ những chỗ xn nhanh thì cho kết quả khá lâu ạ hầu như là 1 tuần . Vậy Bs cho con hỏi mình xn ở phòng XN vậy kết quả có an tâm k ạ , có...
Top