08.28.98.08.08
Hẹn Khám

thủng bao

  1. N

    Bị lậu sau 3 tuần dùng thuốc phơi nhiễm của anh Tuấn Mẹc

    3 tuần trước em có QHTD với GMD, và đã bị sự cố tuột bao vào sâu trong ÂĐ GMD lúc nào mà không biết. Đến tối hôm sau thì em đã uống thuốc phơi nhiễm HIV có tên mylan M152 của Ấn Độ. do a Tu*n Meca*** bên diễn đàn xxx tư vấn. Mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp khi em không có biểu hiện gì của lậu...
Top