08.28.98.08.08
Hẹn Khám

thông báo găp mặt

  1. Nam Hoàng

    Thông báo vi hành từ Hải Phòng vào gặp Bác sĩ Bình

    Tối thứ 7 ngày 16/12/2017 Hoàng Nam (Hải Phòng) vào gặp bác sĩ Bình tại quận 5 thành phố Hồ Chí Mình, anh em nào rảnh gặp mặt nhé! Ban quản trị diễn đàn Nam - Bắc sẽ gặp nhau giao lưu tại Tp.HCM để chia sẻ kinh nghiệm. Các bạn tham gia gọi 08.28.98.08.08 để đăng ký nhé.
Top