08.28.98.08.08
Hẹn Khám

thờigian

  1. H

    Test nhanh HIV sau đúng 3 tháng

    Vâng chào mọi người e năm nay 20 tuổi ạ khoảng 5 tháng trước em coa QHTD với gái mại dâm có sử dụng BCS nhưng khi quan hệ bằng miệng không sử dụng nên khi đó e cũng tìm hiểu và biết có khả năng lây nhiễm sau đó đúng ngay ngày 3 tháng e đến một phòng khám đa khoa để test nhanh và có kết quả âm...
Top