08.28.98.08.08
Hẹn Khám

thay đổi kết quả

  1. V

    Âm tính HIV combi sau 4 tháng có thay đổi kết quả không

    Tôi có xét nghiệm HIV = pp HIV combi pt ở tháng thứ 3 và tháng thứ 4 đều cho kết quả âm tính , liệu kết quả này có khả thi không ạ
Top