08.28.98.08.08
Hẹn Khám

tcd4

  1. QuangMinh91

    Tỉ lệ và số lượng TCD4 là gì? em chỉ muốn chết cho xong

    mong bác sĩ và mọi người tư vấn giúp mình. Kết quả xét nghiệm của mình thế này. Tỉ lệ tế bào TCD4: 14.2 (25-41)% Số lượng tế bào TCD4: 255 2 chỉ số trên có nghĩa là sao ạ? Giờ em muốn chết cho xong moi người àh.
Top