08.28.98.08.08
Hẹn Khám

sau 4 tuần

  1. 4

    Sau 4 tuần QHTD ko an toàn xét nghiệm HIV test nhanh AT

    Bác sĩ cho cháu hỏi sau 4 tuần cháu có đi xét nghiệm test nhanh âm tính cháu đã đc coi là ăn toàn bao nhiêu phần trăm rồi ạ
Top