08.28.98.08.08
Hẹn Khám

qua hậu môn

  1. B

    QHTD đồng giới qua hậu môn HIV combo 29 ngày AT

    Xin chào ban quản trị diễn đàn em là Nam , vào 29 ngày trước em có QHTD ko an an toàn với bạn trai em . Không sử dụng BCS và có qh hậu môn , em là người nhận , sau đó mấy ngày e có biểu hiện amidan , ho và đi phân lỏng , sau thời gian nguy cơ ngày 18 - 22 - 24 -29 e có tới hoà hoả xn lần lượt...
Top