08.28.98.08.08
Hẹn Khám

phoinhiemhiv

  1. M

    Di tinh mộng tinh khi đang PEP có cần uống thêm PEP không

    1.Em đang uống thuốc phơi nhiễm được gần 2 tuần thì đêm qua em bị di tinh mộng tinh ẩm ướt suốt đêm, em sợ virut theo tinh trùng ra ngoài môi trường ít nồng độ thuốc hơn và quay ngược lại cơ thể ạ, cho em hỏi là em có cần phải uống lại 28 ngày mới không hay tiếp tục uốnh 28 ngày cũ ( em uống...
Top