08.28.98.08.08
Hẹn Khám

phơi nhiễm mới

  1. N

    Hành vi nhiễm tiếp theo trong quá trình điều trị PEP

    Em có QHTD không an toàn với gái , chỉ cạ bên ngoài âm đạo và bắn (không có cảm giác trầy). Nhưng trong 48h em lo quá nên đi vào BV Nhiệt Đới xin uống PEP, được chỉ định uống bậc 2. Em uống được 8,9 ngày thì vì lý do công việc em đi hát karaoke thì ngồi với gái, nhưng lần này em dặn lòng không...
Top