08.28.98.08.08
Hẹn Khám

pháp luật hiv

  1. Đ

    Quan hệ với gái dính HIV sau 1 tháng bị đau mắt đỏ

    E có quan hệ với 1 cô gái sau tháng e bị đau mắt đỏ viêm lợi đau cổ có ai biết chỉ e với
  2. Thu Pham

    Pháp lý cho người nhiễm HIV

    Hiện nay, một số Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Sở tư pháp của các tỉnh và Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức xã hội cũng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV và các đối tượng yếu thế khác, tuy nhiên việc trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV của các trung tâm đó đều hết sức...
Top