08.28.98.08.08
Hẹn Khám

pcr realtime

  1. H

    Kết quả xét nghiệm HPV PCR ở hai nơi cho ra khác nhau?

    Em có QHTD không an toàn và cạ dương vật vào hạ bộ, hậu môn, lúc qh thì có dùng bao, nhưng OS thì em dùng miệng, Và không vệ sinh sau khi qh 3 tiếng. Sau 1 tháng em có xn HPV realtime niệu đạo ở Pastuer ba ngày sau thì kết quả dương tính HPV type 6, sau đó khoảng 1 tháng sau em có đi xn...
Top