08.28.98.08.08
Hẹn Khám

oral quick

  1. L

    Xét nghiệm combo HIV sau 61 ngày âm tính an toàn chưa

    Em có quan hệ cách đây 2 tháng Ngày thứ 50 có sử dụng oraquick với kết quả 1 vạch C âm tính Ngày thứ 60 có kiểm tra lại oraquick với kết quả 1 vạch C âm tính Ngày thứ 61 có làm một xét nghiệm combo HIV với kết quả là âm tính. Bác sĩ khi cho xem kết quả xét nghiệm đã bảo là sau 60 ngày gần như...
Top