08.28.98.08.08
Hẹn Khám

ó bằng miệng 2 phút

  1. H

    OS bằng miệng 2 phút HIV combi PT 28 ngày âm tính

    Em xin trình bày, em có cho GMD dùng miệng kích thích DV 2 phút và có qh đi bao và suất tinh nhưng bao không rách,em có kiểm tra DV không bị trầy xước gì, cách nguy cơ 17 ngày em xét nghiệm combo pt kq = 0,236 và sau 22 ngày em xét nghiệm combo pt kq 0,08 AT , sau nguy cơ 28 ngày xét nghiệm lại...
Top