08.28.98.08.08
Hẹn Khám

những chuyện tình đồng tính việt đẹp nhất năm 2016

  1. Bác sĩ Bình

    Những chuyện tình đồng tính Việt đẹp nhất năm 2016

    Khi Việt Nam đã dần cởi mở và có cái nhìn thoáng hơn về cộng đồng LGBT, ngày càng có nhiều người dám công khai giới tính và tìm đến hạnh phúc của cuộc đời mình. Năm 2016 được đánh giá là một năm khá trầm với các hoạt động của cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều câu chuyện...
Top