08.28.98.08.08
Hẹn Khám

người nghiện ma túy

  1. H

    Bị đâm kim tiêm người nghiện chích đâm trúng người

    Trong xóm e có nhiều người hút chích. Hôm đó có người cầm kim tiêm uy hiếp chị e để xin tiền. e bay vào gạt ra thì bị đâm. 25 ngày sau, e có lên hòa hảo xn combo thì kết quả âm tính. Cho e hỏi e có bị lây HIV k các bác sĩ.
Top