08.28.98.08.08
Hẹn Khám

mong tư vấn

  1. B

    Bs giúp e với ạ

    Chả là đợt vừa rồi e có lấy thuốc một tháng. Để trong lọ. Bình thường e uống đều đúng giờ vì có hẹn giờ uống. Khi nó chuẩn bị hết thì e mới kiểm tra và phát hiện có một ngày em quên. Hic em nhớ lại chắc có thể hôm đó tối e phải đi gặp đối tác uống hơi nhiều nên sỉn. Vậy giờ em phải làm như thế...
Top