08.28.98.08.08
Hẹn Khám

masager tay có vết thương hở

  1. N

    Sờ ÂD tay có vết thương hở, sau 47 ngày XN kết quả ÂT

    E kính chao ba bình và mn diễn đàn ạ. E xin trình bày nghi cơ của em. E có đi massage tay có vết thương hôm trước và sờ vào âm đạo khoảng 1h30s.22 ngay e xn combo âm tinh,47 ngày sau đó e làm xn test nhanh HIV 1/2 Ab kết quả chưa phát hiện kháng thể HIV.với kq này e đã yên tâm Dc chưa và có cần...
Top