08.28.98.08.08
Hẹn Khám

lỗ sáo viêm nhiễm

  1. D

    Dịch âm đạo dính vào lỗ sáo và GMD có OS có nguy cơ ko

    Em có gặp GMD nhưng k quan hệ... Trong lúc OS tay GMD có đụng vào lỗ sáo e... E đang bân khuân là có dính dịch của nữ hay không... Trường hợp có thì có lây không ạ
Top