08.28.98.08.08
Hẹn Khám

liệu

  1. B

    Trẻ bị nhiễm HIV bú người mẹ khác thì có lây HIV cho họ ko

    Đứa trẻ bị nhiễm HIV được người mẹ không nhiễm HIV cho bú 1 vài lần ( mẹ đẻ của đứa bé này không đủ sữa) thì người mẹ đấy có bị nhiễm HIV từ đứa bé qua đường sữa mẹ không?
Top