08.28.98.08.08
Hẹn Khám

kim đâm

  1. A

    Tiêm cho chó bị đâm kim vào tay có bị lây nhiễm HIV không

    Cho e hỏi e có nguy cơ từ ngày 15/02 vậy đúng hôm 15/03 e xét nghiệm h bằng 3pp có được không? Kết quả liệu có chính xác không ạ
Top