08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

kim chích máu

  1. C

    Kim chích máu test HIV mua trên mạng có nguy cơ không?

    Mình muốn nhờ bác sĩ tư vấn, bữa có đánh nhau mình sợ bị nhiễm HIV nên tự mua test nhanh trên giao nhanh trong 2h về test là âm tính 31 ngày , sau 6 ngày sau mình test o bv là âm tính , nhưng sau đó nhớ lại bộ tét mình mua nó xài kim lấy đường huyết chích trực tiếp(loại thân dài có nắp tròn)...
Top