08.28.98.08.08
Hẹn Khám

khong biet di dau lam set nghiem

  1. H

    Dùng PEP nguy cơ 1 xét nghiệm HIV âm tính có nguy cơ mới

    Qua that la em khong biet noi sao nua. Cach day gap 4 thang ngay 9.9 em dap phai 1 cay kiem Nhung em da dung PEP va cung di tes nhanh kq at ngay3.12 em an mung bang cach QHTD trong luc hanh su da song thi bi tuot ao mua em lo lam nenh da lenh tt mua thuoc PEP ung lai.khoang 24h Bs cho e hoi la...
Top