08.28.98.08.08
Hẹn Khám

huhu

  1. H

    bác sĩ giup e. 1 tuần trc e có qh vối bạn 3 lần. và em đag bị nóng sốt đau mắt. thì có liên quan h

    1 tuần trc em có qh với gái ko đàn hoàn. Và giờ e đang bị nóng sốt thì có liên quan HIV ko. Hay do e thức nhiều.
Top