08.28.98.08.08
Hẹn Khám

hôn vú

  1. T

    Cô ấy hôn vú em và oral sex dương vật cho em khoảng 30s

    Tình hình là 2 hôm đi làm người thiếu ngủ, người hơi mệt. Bạn em có rủ di uống bia, vài chai nổi hứng em đi chơi gái mại dâm. Trước khi QHTD, gái mãi dâm có dùng tay rửa dương vật bằng xà bông cho em. Sau đó có hôn vú em, cô ta oral sex dương vật cho em khoảng 30s thì em kêu khỏi. Rồi sau đó em...
Top