08.28.98.08.08
Hẹn Khám

gỡ đầu kim

  1. T

    Vỡ hồng cầu có làm ảnh hưởng kết quả xét nghiệm?

    Nguy cơ của con là quan hệ bị rách bao. Bác sĩ ơi cho con hỏi, không nhớ y tá tháo kim ra khi bơm vào ống hay chưa. Kết quả của con âm tính, xét nghiệm bằng Elisa sau 6 tuần. Liệu việc vỡ hồng cầu khi không gỡ đầu kim có ảnh hưởng nhiều đến kết quả không ạ, con cảm ơn bác sĩ
Top