08.28.98.08.08
Hẹn Khám

glitage

  1. N

    PEP gồm Glitage E + Aluvia sau 20 giờ được tư vấn là đã cũ

    Em có quan hệ đồng giới không an toàn với một người không rõ tình trạng vào tối qua. Em đã ra Bệnh viện Nhiệt đới TW và được BS kê liệu trình PEP dùng Glitage E và Aluvia như sau: - Glitage E: sử dụng vào 20h mỗi ngày trong 30 ngày. - Aluvia: ngày 4 viên chia 2, vào 8h và 20h. Em đọc thấy có...
Top