08.28.98.08.08
Hẹn Khám

give up

  1. L

    Em 20 tuổi, vừa biết mình có kết quả xét nghiệm HIV (+)

    Em không biết bây giờ mình nên làm gì, em xuống tinh thần lắm. Cứ nghĩ tới gia đình là em lại khóc. Suy sụp hoàn toàn nếu mọi người biết và xa lánh em. Em không biết tâm sự với ai ngay lúc này.
Top