08.28.98.08.08
Hẹn Khám

giupemvoi

  1. L

    quan hẹ rách bao dùng PEP giờ 60 sau nguy cơ

    E có qh với GMD và bị rách BCS.e uống viên thuốc đầu tiên Vào lúc 11h trưa.sau nguy cơ 60tiếng.viên thứ 2e uống vào Lúc 20h tối hôm sau và uống vào 20h tối đến hôm nay là xong PEP dược hơn tháng Cho e hỏi chuyển giờ như vậy có ảnh hưởng gì đến quá trình điều trị của PEP k ạ.thuốc e uống là...
Top