08.28.98.08.08
Hẹn Khám

giúp em vs

  1. Lo aau

    Đi massage và OS cô gái chỉ nút nhẹ mấy giây rồi dùng tay

    Dạ thưa m.n chả là 3 tuần trc em có đi massage và OS cô gái chỉ nút nhẹ mấy giây rồi dùng tay,e có dùng ngón trỏ đưa vào âm đạo của cô gái còn ngón giữa của em bị thương cách đó gần 7 ngày rồi ..sau khi xong e có rửa tay bằng nc, xong về nhà tối hôm đó ngủ không đc tại 1 phần thì mũi không có...
Top