08.28.98.08.08
Hẹn Khám

giup do gium

  1. V

    Lúc quan hệ xong em rút dương vật ra thì bị tuột khỏi BCS

    Cho em hoi e co QHTD voi gai mai dam Lúc quan he xong e rút duong vat ra thi bi tuột khỏi BCS . BCS bi kẹt lai o am vat gai mai dam E co đen cuc phong chong truyền nhiễm xa hoi tu van bs Bs noi truong họp e khong can uong thuộc điều tri phoi nhiễm HIV, nhung e xinh bác si cho uong ,phát do điều...
Top