08.28.98.08.08
Hẹn Khám

giải trí

  1. T

    Tổ Chức Offline Diễn Đàn Tư Vấn HIV Của Bác Sĩ Bình

    Xin chào các thành viên. Sắp tới, Diễn đàn Tư vấn HIV của Bác sĩ Bình sẽ tổ chức 1 buổi offline để họp mặt, giải trí khuây khỏa cho gần 1 năm làm việc bận rộn, căng thẳng. - Thời gian tổ chức dự kiến sẽ từ cuối tháng 11 cho đến đầu/nửa tháng 12. - Địa điểm có thể là Vũng Tàu, Bến Tre hoặc Phan...
Top