08.28.98.08.08
Hẹn Khám

gai sinh dục

  1. X

    Dùng ga giường khách sạn sợ dính máu vào vết thương hở

    Em mới đốt gai sinh dục về nên bpsd có vết thuong hở va chảy máu. Sau đó, em có thuê khách sạn và ở lai. Vì vết thuong khi mac quan jean rat đau nên em có cởi hết quần ra và ngồi tren ga giuong khoang 30p. Em có doc thong tin nói nếu ga giuong dính dịch và máu của nguoi nhiem H thì co nguy cỡ...
Top