08.28.98.08.08
Hẹn Khám

forumhiv

  1. Bác sĩ Bình

    TB: Tiệc offline sinh nhật, Du Lịch biển Phan Thiết

    Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên có H có điều kiện giao lưu và tư vấn tuân thủ điều trị tốt hơn. Chia sẻ các thông tin mới nhất về điều trị ARV cho người có HIV. Diễn đàn Bác sĩ Bình (tuvanhiv.vn, forumhiv.vn, diendanhiv.net) sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho thành viên có ngày sinh nhật trong...
Top