08.28.98.08.08
Hẹn Khám

đổi giờ

  1. N

    bị nôn sau 20p uống thuốc

    con chào baccs sĩ Bình mà mn, con có nguy cơ ngày 11/6, con có uống thuốc luôn từ tối ngày hôm đó ạ. Từ đó đến nay có 1 lần con bị uống muộn 40p, và đặc biệt ngày hôm qua con bị nôn sau 20p uống thuốc ạ, rất có thể thuốc đã bị nôn qua cùng chỗ thức ăn rồi ạ. Vậy tối nay con uống thuốc tiếp như...
Top