08.28.98.08.08
Hẹn Khám

đia nguc

  1. B

    QHTD đeo lại BCS xét nghiệm HIV nhiều nhưng có biểu hiện

    Con chào ba bình và a chị trong diễn đàn con xin trình bày nguy cơ là QHTD vơis GMD lúc đầu có BCS sau bị tuột và dùng bao đó đeo lại nhưng con say quá đã OS âm đạo quan hệ không xuất sau 1 đến 2 tuần con bị trắng lưỡi và loét đến h vẫn vậy con còn bị nổi nốt đỏ và ngứa nhiều ở cổ tay và chân...
Top